– Det er helt feil å si at det er snakk om en fremrykkende Taliban-styrke, sier oberstløytnant John Inge Øglænd ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

Blant dem som har hevdet at operasjonen i Nord-Afghanistan er et forsøk på å stanse Talibans framrykking, er forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

– Dette er et eksempel på at Taliban prøver å utvide området sitt nordover. Det er en kritisk situasjon dersom man ikke får kontroll med dem, sa hun i helgen.

Kan være lokale sympatisører

– En kan aldri være 100 prosent sikker på hvem fienden er. Dette kan også være lokale folk som sympatiserer med Taliban, selv om vi har enkelte indikasjoner på at det også har kommet folk utenfra, sier Øglænd.

Verken NATO-styrker eller afghanske sikkerhetsstyrker har tidligere hatt noe nærvær i Ghowrmach-distriktet, der innbyggerne er pashtunere.

Det er ingenting som tyder på at Taliban har planer om å rykke inn i Faryab-provinsen, der usbekere og tadsjikere dominerer og rekrutteringsgrunnlaget derfor er tynt.

Uønsket i distriktet

Patruljer fra den norske stabiliseringsstyrken i Maimana har tidligere fått klare advarsler om at de er uønsket i Ghowrmach-distriktet, blant annet i form av veibomber.

En slik veibombe kostet i begynnelsen av oktober nesten livet til sjefen for styrken i Maimana, oberstløytnant Jørn Inge Berntsen, da bilen hans ble truffet.

Øglænd kan ikke si når beslutningen om å gå tungt inn i området ble tatt, men NATO-styrkenes øverstkommanderende i Afghanistan, den amerikanske generalen Dan K. McNeill, besøkte nordkommandoens ledelse 29. oktober.

Få dager senere rykket den norske utrykningsstyrken i Mazar-e Sharif sørover og inn i Baghdis-provinsen, formelt under kommando av nordkommandoens tyske leder, general Dieter Warnecke, som selv skal befinne seg nær fronten.

Flere hundre soldater

Øglænd vil ikke gå i detalj på hvor mange soldater som deltar i offensiven, men etter det NTB erfarer skal det i tillegg til et ukjent antall soldater fra de afghanske sikkerhetsstyrkene dreie seg om rundt 180 soldater fra utrykningsstyrken i Mazar e-Sharif (QRF), rundt 40 fra logistikkavdelingen (NSG) samme sted og drøyt 20 fra stabiliseringsstyrken i Maimana (PRT).

Strøm-Erichsen gjorde det tirsdag klart at QRF-styrken skal hentes hjem til sommeren. Hun vil i stedet forsterke nærværet i Maimana med et infanteriregiment på rundt 100 soldater.

Regjeringen sender også en spesialstyrke på rundt 150 soldater tilbake til Kabul-regionen neste år.

Tirsdag morgen var forholdene i Ghowrmach-distriktet rolige.

– De meldingene vi har fått på morgenkvisten er at det har vært en rolig natt uten kamphandlinger, opplyser oberstløytnant John Inge Øglænd.