Fremdeles er medisin i Oslo studiet med strengest poengkrav. Det er mange ledige studieplasser på ingeniør— og allmennlærerutdanning. Universitetet i Bergen har ikke en eneste ledig studieplass.

I Bergen er medisin på topp, men det nye journaliststudiet har også høyt poengkrav og svært lang venteliste.

Tidligere denne uken kom svarbrevet fra Samordna opptak. Noen kommende studenter ble nok jublende glade, mens andre ikke kom inn på førsteønsket sitt i denne omgang.

Tallenes tale er klar: 96.329 personer har søkt opptak til høyere utdanning. 71.000 av disse er kvalifisert for studier, og 61.000 får tilbud om studieplass. Det er sendt ut knapt tusen færre tilbud i år enn i fjor. Fungerende daglig leder i Samordna opptak, Trine Hotvedt, sier at dette blant annet skyldes færre kvalifiserte søkere til allmennlærerutdanning, realfag og informatikk. Dette skyldes strengere opptakskrav til disse utdanningene.

Nye krav til lærere

Nytt siden i fjor er at man minimum må ha karakteren 3 i norsk og matte for å være kvalifisert for allmennlærerutdanningen.

— Da forslaget var ute på høring, ble det pekt på at dette kom til å få særlig betydning for små læresteder. Det er god plass på lærerutdanningen på mindre høyskoler, sier Geir Andersen, avdelingsleder hos Samordna opptak, og peker på Høgskolen i Nesna som et eksempel. Her er allmennlærerutdanningen både i Brønnøysund og Narvik trukket fra årets opptak.

På våre kanter er det ledige plasser ved allmennlærerutdanningen i Sogndal og allmennlærerutdanningen med IKT på Stord. Ved Høgskolen i Bergen har kravet for å komme inn på allmennlærerutdanning steget litt siden i fjor og er nå 48,1.

UiB er fullt

Onsdag morgen ble restetorget åpnet. Der kan både de som ønsker å studere noe annet enn det de kom inn på og de som er kvalifisert, men ikke har søkt skoleplass i år, lete etter ledige studieplasser. Men dersom man absolutt vil til Bergen, er det ikke så mye å velge i.

Høgskolen har ledige plasser på ingeniørutdanning, havbruksteknologi og natur og miljøfag. Norsk lærerakademi har noen ledige plasser på flere fag, mens det er fullt på Norges Handelshøyskole.

Som i fjor er det heller ikke en eneste ledig studieplass å oppdrive ved universitetet.

— Vi har ingenting ledig. Men ved noen av realfagsstudiene har nesten alle søkerne fått plass, sier viserektor for utdanning Leiv K. Sydnes til BT.

Han forteller at UiB har sendt ut tilbud til 5500 studenter, men at det egentlig bare er 3600 studieplasser.

— Dette er basert på erfaring, det viser seg at ikke alle takker ja og at ikke alle som takker ja, møter opp.

Nytt journaliststudium pop

På landsbasis er det fremdeles medisinstudiet i Oslo som er vanskeligst å komme inn på. Her i vest er det også medisinstudiet som er mest populært, etterfulgt av odontologi og UiBs nye journaliststudium.

Det har en poenggrense på 64,5. 20 studenter har fått plass, men Sydnes mener at de sikkert kunne tatt opp hundre.

— Vi har en vanvittig flokk, hele 899, på venteliste. Selv om det er vanskelig å få fast jobb innen media, er det mange bedrifter som trenger personer med journalist- og informasjonsutdanning, mener Sydnes.

Nytt av året er ellers at opptakskravene til flere av språkfagene øker. Men situasjonen for realfagsstudiene er ikke bedre i år enn tidligere.

— Med satsingen på et andre fremmedspråk som er i grunnskolen, er det gunstig at interessen for språkfagene øker. Vi håper at det samme skjer med realfagene på sikt, men her må det nok til et nyansert langsiktig løft, sier Sydnes.

De 15 mest populære i Norge

Disse studiene er mest populære i Norge i år. Tallene er konkurransepoeng, for noen studier er det en primærvitnemålskvote med et annet poengkrav. Noen studium med spesielle opptaksprøver som gir mye poeng, for eksempel fotojournalist og musikkvitenskap, er utelatt.

 • Medisin Oslo, start høst: 71,2 poeng
 • Medisin Oslo, start vår: 69,8 poeng
 • Medisin NTNU: 69,8 poeng
 • Medisin Bergen: 69,4 poeng
 • Medisin Tromsø: 69,3 poeng
 • Veterinær Oslo: 68,1 poeng
 • Odontologi Oslo, start høst: 67,6 poeng
 • Odontologi Tromsø: 67,3 poeng
 • Ernæring Oslo: 67,1 poeng
 • Odontologi Oslo, start vår: 65,8 poeng
 • Odontologi Bergen: 65,8 poeng

n Journalistikk Oslo: 64,9 poeng

 • Journalistikk Bergen: 64,5 poeng
 • Ernæring Bergen: 64,4 poeng
 • Dyrepleierutdanning Oslo: 64,4 poeng

De 10 mest populære på Vestlandet

 • Medisin Bergen: 69,4 poeng
 • Odontologi Bergen: 65,8 poeng
 • Journalistikk Bergen: 64,5 poeng
 • Ernæring Bergen: 64,4 poeng
 • Farmasi Bergen: 63,1 poeng
 • Film/TV-produksjon Bergen: 61,6
 • Fysioterapi Bergen: 60,6 poeng
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi Bergen: 60,5
 • Musikk Bergen: 59,6 poeng
 • Kroppsøving Bergen: 58,4 poeng