Økningen kan ikke forklares bare med at det fødes flere prøverørsbarn, skriver Vårt Land.

Nesten fire prosent av alle barn som blir født i Norge er såkalte flerkullsbarn, som i all hovedsak betyr tvillinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

For prøverørsbarn har andelen flerkullsbarn holdt seg stabilt på 45 prosent siden metoden ble introdusert på 80-tallet. Grunnen til at prøverørsmetoden fører til flere tvillingfødsler er at det som regel settes inn to befruktede egg i kvinnens livmor.

— Når antall tvillingfødsler korrigeres for prøverørstvillinger er det fortsatt en stor økning i antall tvillinger sier konstituert seksjonsoverlege Anne Tandberg ved kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus.

Tall fra Medisinsk Fødselsregister viser en klar økning i antall tvillingfødsler blant dem som er blitt gravide på vanlig måte. På slutten av 60-tallet var om lag hver hundrede fødsel en tvillingfødsel. I dag er tre av hundre fødte fra "normale unnfangelser" tvillinger.

Noe av forklaringen på økningen kan ifølge Tandberg være at gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende blir høyere. Eldre kvinner har større risiko for å få tvillinger når svangerskapet starter på normal måte. En annen forklaring kan være at mange kvinner bruker hormonpreparater for lettere å bli gravide.

— Hormonpreparatene skrives ut på resept, men det føres ingen oversikt over omfanget av bruken. Vi tror det kan ligge noe her, men vi vet ingenting foreløpig, sier Tandberg. NTB