Bergens Tidendes undersøkelse viser at det er betydelige forskjeller mellom store og små byer og mellom ulike regioner i Norge. De største ulikhetene skyldes uføretrygden. I de «verste» kommunene er så mye som 18 prosent av den arbeidsføre befolkningen (mellom 18 og 67 år) uføretrygdet. I de store byene er «bare» 8 prosent uføretrygdet.

På Notodden i Telemark hever 45 prosent av byens voksne befolkning sin trygdeytelse. Det gjør byen til en av landets kommuner med flest på trygd. Det skyldes ikke arbeidsledighet, men mange sosialklienter og mange uføretrygdede. Trygdeetaten måler antall uføre som andel av befolkningen mellom 18 og 67 år. Som by ligger Notodden svært høyt med 16 prosent uføre. Det er bare enkelte kommuner i Finnmark som har flere uføretrygdede. To finnmarkskommuner har 18 prosent uføre — Tana og Gamvik. Byer med svært mange uføre er Kongsvinger i Hedemark (15,3 prosent) og Sarpsborg i Østfold (13,3 prosent). I Oslo og Bergen er det henholdsvis 7,8 og 8,8 prosent uføre av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Det er svært store forskjeller mellom ulike bydeler i de store byene. I Bergen har Fyllingsdalen en uføreandel på 12,7 prosent og Laksevåg 11,5 prosent. Lavest ligger Fana med 6,7 prosent og Årstad med 7,6 prosent. I Oslo har drabantbyen Stovner 12,6 prosent uføre, mens vestkant-bydelen Vestre Aker har 5,1 prosent.

Kommunene i Hordaland med flest uføre er Radøy med 11,3 og Eidfjord med 10,4. I Sogn og Fjordane er det Hyllestad, Askvoll og Fjaler som har flest uføre med henholdsvis 11,4, 10,4 og 10,3 prosent.