Hovedårsaken til inntektstapet er at uføre kan ha skattefri inntekt inntil 51.000 kroner ved siden av trygden, mens denne grensen er på 25.500 for uføre på attføring.

–Vi ser det som svært uheldig dersom ulike friinntektsregler blir et hinder for bruk av attføringstiltak, skriver fungerende trygdedirektør Arild Sundberg i et brev til sosialminister Ingjerd Schou.

Også reglene for endring av uførhetsgrad er unødvendig tungvinte, påpeker den fungerende trygdedirektøren.

Sundberg mener det er viktig å gripe tak i problemet så fort som mulig, noe Schou lover å gjøre.

–Dette er noe vi absolutt vil ta tak i umiddelbart, sier sosialminister Ingjerd Schou til Aftenposten.

Hver nye uføre koster staten rundt 1,5 millioner kroner. I dag er en av ti nordmenn i yrkesaktiv alder på uføretrygd og dette påfører samfunnet i år rundt 44,3 milliarder kroner i utgifter, en økning på 3,1 milliarder kroner fra i fjor.

(NTB)