På databildet med varmeskala fremstår Golfstrømmen som en tarm som vrir seg nordover langs kysten og deretter sprer seg utover i havet.

— Til sammenlikning kan vi nevne at total avrenning fra alle elver i verden er 1,2 millioner kubikkmeter i sekundet, sier klimaforsker Helge Drange, som har flere sammenlikninger å by på.

— Varmemengden som Golfstrømmen fører med seg rundt Florida, tilsvarer 50.000 ganger det norske forbruket av energi..

Vestlige vinder og jordens rotasjon er de viktigste drivkreftene som fører Golfstrømmen ut i Atlanterhavet og nordvestover mot Europa. Ute i havet blir strømmen litt etter litt mindre konsentrert. Der den møter den kalde Labradorstrømmen, kan grensen mellom varmt og kaldt vann bli meget skarp, med opptil 10-15 grader i forskjell over korte distanser.

Når Golfstrømmen passerer mellom Skottland og Island, er vannmengden redusert til åtte millioner kubikkmeter i sekundet, som fremdeles er anselig. Temperaturen på opprinnelig 28 grader er kommet ned i 8 når strømmen glir langs norskekysten vinterstid, mens den er oppe i 13 om sommeren.

På databildet ses tydelig hvordan Golfstrømmen med sin temperatur på 8-10 grader holder kaldere vann fra Norskehavet borte fra kysten.

Når Golfstrømmen når kysten av Troms og Finnmark, deler den seg i to grener. Den ene svinger vestover mot Grønlandshavet og blander seg i dypet som en del av den store sirkulasjonen.

Den andre grenen, to millioner kubikkmeter i sekundet, svinger inn i Barentshavet, og sikrer isfrie havner i Øst-Finnmark og på Kolahalvøya, for eks. Murmansk.