Dette er ikke fordi Rieber & Søns driftsoverskudd er spesielt dårlig første kvartal i år. Det er bare det at de to norske oljeselskapene er så ufattelig mye større enn alt annet i norsk næringsliv. Rieber & Søn er tross alt det nest største børsnoterte selskapet i Bergen (målt i børsverdi), og de leverer stort sett jevne, pene overskudd. Statoils overskudd fra driften disse tre usle månedene, ville vært nok til å drive hele Bergen kommune i to år.

En gjennomsnittlig oljepris på 46,6 dollar fatet denne perioden sørget for at 25 øre av hver omsatt krone havnet som overskudd fra driften. Driftsoverskuddet var da også 34,3 prosent bedre enn samme periode i fjor.

Norsk sokkel dominerer

Fortsatt er det oljeproduksjonen på norsk sokkel som står for 76,6 prosent av hele konsernets driftsoverskudd. Prosentvis har derimot overskuddet fra den internasjonale virksomheten vokst mest. Driftsoverskuddet på utenlandsvirksomheten løftet seg fra 714 millioner kroner første kvartal i fjor til 1,62 milliarder kroner i år. Naturgass bidro med et driftsoverskudd på 1,55 milliarder kroner mens bensinstasjonene og raffineri virksomhet på sin side hadde et driftsoverskudd på 1,95 milliarder kroner. Raffinerimarginene har vært gode og på Mongstad tjener man penger.

Mindre skatt

De økte overskuddene fra virksomheten utenlands og på land har bidratt til at Statoil sitter igjen med en større del av overskuddet selv. Skattesatsen sank derfor fra 68 prosent i fjor til 65 prosent i år.

Økningen i selskapet overskudd etter skatt for denne perioden økte med drøye to milliarder kroner eller 44 prosent.

Ute i verden kan selskapet denne perioden notere en del viktige hendelser:

  • Statoil har kjøpt hele EnCanas dypvannsportefølje i Mexicogulfen. Selskapet regner med å få en produksjon på rundt 100 000 fat fra dette området i løpet av seks — syv år. Oljeanalytikere frykter imidlertid at Statoil betaler altfor mye for denne porteføljen.
  • Produksjonene fra det store Azeri-feltet i Kaspihavet i Asjerbadsjan hvor Statoil er medeier kom i gang i februar.
  • Statoil har også fått tildelt viktige leteområder i Algerie og inngått avtale om utbygging av Agbami-feltet i Nigeria.

Staten selger seg ned

Fortsatt er også utbyggingsaktiviteten størst på norsk sokkel med en rekke mindre og mellomstore prosjekter som er godkjent i denne perioden.

På minussiden måtte de stanse boringen fra riggen Eirik Raude i Barentshavet etter å ha sluppet ut en kubikkmeter med hydraulikkolje. Selskapet ble også rammet av en dødsulykke helt i begynnelsen av dette året. En person omkom da på Aker Stord verftet i forbindelse med arbeidet på Kristin-plattformen.

I februar reduserte regjeringen statens eierandel i Statoil fra 76,3 til 70,9 prosent.