Høyres Bjørn Hernæs mener Forsvaret kan fortsette å øve med slike våpen utenlands Nybakk, som er leder i Stortingets forsvarskomité, sier til NTB at hun vil ta saken opp skriftlig med forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Hun sier også at saken vil bli tema under forsvarskomiteens budsjetthøring 7. november.

— Jeg kan ikke se at det trengs noen flere vedtak for å få satt en stopper for dagens praksis som tillater norske jagerflygere å trene med klasebomber under NATO-øvelser i utlandet, sier Nybakk.

Stortinget har fattet vedtak om at Norge skal støtte internasjonalt arbeid som kan lede fram til et forbud mot klasebomber, på linje med forbudet mot antipersonellminer.

— På bakgrunn av dette vedtaket blir det inkonsekvent at vi tillater norske jagerflygere å droppe klasebomber på øvelser utenlands, sier hun. Vedtaket ble fattet 15. juni i fjor med 72 mot 27 stemmer, etter forslag fra SV. (NTB)

Marit Nybakk.
ARKIVFOTO