Temaet er aktuelt etter at Statens bygningstekniske etat (BE) har fratatt det bergensbaserte branntekniske konsulentfirmaet Conradi AS sentral godkjenning for ansvarsrett. Grunnlaget for tilbaketrekkingen var alvorlige og gjentatte brudd på plan— og bygningsloven, ifølge BE.

- Unøyaktig og tilfeldig

— Vurderingen av brannsikkerheten i byggesaker er unøyaktig og tilfeldig i mange kommuner, sier Dag Skansen til Bergens Tidende.

Skansen har i 15 år ledet det branntekniske firmaet Skansen Consult AS. Firmaet har base i Bergen og har i alt 30 ansatte i seks norske byer. Skansen sitter i styret for Brannfaglig Fellesorganisasjon (BOF) som organiserer de branntekniske rådgiverne i Norge.

Til Bergens Tidende sier Skansen:

— Plan- og bygningsloven av 1997 er god, selv om vi mener det er behov for enkelte justeringer av den. Dersom dagens lov blir håndhevet, er det ikke grunnlag for tvister og skandaler. Etter 1997 har de branntekniske rådgiverne brakt mye bedre brannteknisk kompetanse inn i byggesaker, mener han.

- Vanskelig grenseoppgang

— Det er ikke til å legge skjul på at det finnes eksempler på at både kommuner og konsulenter har slitt med å tilpasse seg det nye lovverket. Hele byggenæringen har hatt problemer med å finne ut hvor grensen går mellom de ulike partenes myndighet. Særlig vanskelig er grenseoppgangen mellom bygningsloven og brannloven. Kort fortalt gjelder brannloven eksisterende bygg, mens plan- og bygningsloven gjelder nybygg og omtrent enhver endring av eksisterende bygg, sier Skansen.

- Blandet roller

— Brannetaten i noen kommuner har blandet roller og i medhold av brannloven grepet inn i byggesaker. Det har de ikke anledning til etter loven. Ansvarsretten er privatisert og etter 1997 er det rådgiverne som har ansvaret for å prosjektere brannsikkerheten. Verken brannvesenet eller byggeetaten kan pålegge konsulentene spesielle måter å prosjektere branntekniske forhold i byggesaker. Etatene kan bare be om dokumentasjon på at løsningen konsulenten velger, er i tråd med loven, sier han.

ARNE NILSEN