— Dette har vi jobbet for i lang tid, og det er utrolig gledelig at forsvarssjefen nå vil åpne for alkoholservering også for vernepliktige, sier landstillitsvalgt Steffen Rogstad.

Skal likestilles med befal

Frem til nå har bare befalet kunnet ta seg en pils etter tjenestetid på militære områder, mens soldatene er blitt nektet. Tillitsvalgte for soldatene mener vernepliktige må likestilles med befal, og de har nå fått forsvarssjef Sverre Diesens støtte.

— Forsvarssjefen mener det er en riktig utvikling i forhold til å betrakte vernepliktige mannskaper i større grad på linje med ansatt personell i Forsvaret generelt, skriver Diesen i et brev til TMO.

Et utvalg er nå satt ned for å se på hvilke lover og bestemmelser som må endres for at vernepliktige skal få nyte alkohol i militærleirene.

Forsvarssjefen viser blant annet til at det tidligere har vært vellykkede prøveprosjekter med alkoholservering til vernepliktige i Sjøforsvaret.

- Kan bli problemer

Mens soldatene er svært fornøyde, er avholdsorganisasjonen Blå Kors forundret over utviklingen.

— Dersom det er likestilling som er det viktige her, burde en heller hatt et totalforbud. Stadig flere politikere går nå inn for å stramme inn reglene, og undersøkelser har vist at mange mener alkoholpolitikken må strammes inn, sier generalsekretær Geir Gundersen i Blå Kors.

Også sjefen for Haakonsvern orlogsstasjon, kommandør Åsmund Andersen, er skeptisk til alkoholservering for vernepliktige.

— Det kan selvsagt føre til en del problemer med bråk og krangling. Vi må sørge for å få det inn i ryddige former, sier Andersen.

Rundt 1000 vernepliktige har Haakonsvern som base.

— Det hadde vært mye lettere å ha det som i dag. Dersom dette utvides til å gjelde vernepliktige må vi sørge for å ha vakthold, og det blir mer arbeid. Men samtidig forstår jeg at de føler seg urettferdig behandlet.

Blå Kors tror det blir drikkepress på militærleirene.

— Det er sikkert en god del som vil føle seg tvunget til å drikke. Forsvaret kan ikke ha tenkt på de uheldige konsekvensene av alkoholbruk. Stadig flere henvender seg til oss for å få hjelp, sier generalsekretær Gundersen i Blå Kors.

- Vi er voksne nok

Soldatene fnyser av bekymringene til Blå Kors og sjefen på Haakonsvern.

— Vernepliktige er særdeles modne, og håndterer krevende arbeidsoppgaver daglig. Da må vi ha tillit til at de kan ta seg noen glass pils uten at det blir store problemer, sier landstillitsvalgt Steffen Rogstad.

Han tror en nå vil få alkoholbruken inn i mer kontrollerte former.

— Alternativet er at de drar på byen og drikker enda mer. Det er heller ikke heldig.

Rogstad forventer nå at Forsvarsdepartementet følger opp saken. BT lykkes ikke i å få en kommentar fra Sverre Diesen.

Er øl til vernepliktige en god idé? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

SKEPTISK: Sjefen for Haakonsvern orlogsstasjon, kommandør Åsmund Andersen, er skeptisk til alkoholservering for vernepliktige. Rundt 1000 vernepliktige har Haakonsvern som base. - Det hadde vært mye lettere å ha det som i dag, sier Andersen.