Advokat Christian Lundin mener imidlertid at statens ansvar, uten tvil, går helt tilbake til 1994 — da EØS-avtalen trådte i kraft.

— Allerede da var det fastslått at personlige erstatningskrav skulle være dekket av en forsikringsordning. Staten skal ha veldig gode argumenter for å sette et senere skjæringspunkt for sitt ansvar, sier Lundin, som har spesialisert seg på personskadeerstatningsrett.

Også jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo har uttalt at statens ansvar må gå tilbake til 1994.

Advokat Lundin tror staten kommer til å få «svært mange» gamle oppreisningskrav mot seg.

— Av de sakene jeg har sett, er det mer vanlig enn uvanlig at gjerningsmannen ikke klarer å betale oppreisningskravet, sier Lundin.

Han mener staten må gå aktivt ut for å finne alle trafikkofrene som urettmessig ikke har fått erstatningen de har krav på.

— Det holder ikke at staten bare behandler krav som kommer inn. En mulighet er å etterlyse ofre gjennom annonser. Jeg tror mange rett og slett har forsont seg med at erstatningen aldri kommer, sier Lundin.

Han påpeker at oppreisning kan idømmes i mange ulike trafikkskadesaker - ikke bare tilfeller der føreren er ruset.

— Vilkåret er grov uaktsomhet. Det kan dreie seg om personskade som følge av råkjøring, feil dekkvalg og uoppmerksomhet - for eksempel fordi føreren sitter i mobilen, sier Lundin.

Gjennomsnittlig oppreisningsnivå per skadetilfelle er ifølge Justisdepartementet 70.000 kroner.