Når valgkampen starter for fullt i august, kommer ulikhetene mellom regjeringspartiene til overflaten. KrF synes regjeringskollegene går for langt i homofilidebatten. Venstre misliker Høyres skole— og miljøpolitikk, mens Høyre ivrer etter større skattelettelser og lavere alkoholavgifter. Høyre er også det eneste partiet som vil ha Norge med i EU.

De tre partilederne møtes på Sponheims gård i Ulvik for å planlegge valgkampen. Her vil partilederne også bli enige om hvordan de skal markere uenighet frem til valget 12. september.

— Det å håndtere en valgkamp for en samarbeidsregjering er en utfordring. Vi må ha respekt for at vi har programposter som ikke er forenlige, sier Venstre-leder Lars Sponheim.

De tre partiene har ikke lagt restriksjoner på hvilke saker de kan fremme på egne vegne, men har en avtale om å holde hverandre fortløpende orientert om utspill.

— Vi skal ikke overrumple hverandre og komme med negative overraskelser, sier Sponheim.

Selv vurderer han miljøspørsmål som en av de aller vanskeligste konfliktene i forhold til regjeringspartnerne.

— Hvis, eller når, vi får sjansen til å forhandle om fortsatt regjeringsplattform, vil miljøspørsmål i tilknytning til gasskraftverk og Barentshavet være de største konfliktsakene i forhold til Høyre, sier Sponheim.

— Dette klarte vi å takle i regjeringsforhandlingene på Sem. Vi vil klare det denne gang også, selv om det vil bli vanskelige forhandlinger. Uansett vil vi få til en bedre løsning enn SV vil klare sammen med Sp og Ap, legger han til.

Mindre sprik

Høyres 2. nestleder, Jan Tore Sanner, er heller ikke i tvil om at partiene skal klare å bygge en felles plattform:

— Det er mindre sprik mellom partiene nå enn det var for fire år siden, sier Jan Tore Sanner til Bergens Tidende.

Han viser til at partiene spesielt har tatt hensyn til hverandres hjertesaker, og trekker frem følgende eksempler:

N Venstre har fått gjennomslag for miljøsaker, og særlig satsing på kollektivtrafikken.

N KrF har ønsket å prioritere bistandspolitikken, noe som har ført til økt innsats for fattige både hjemme og ute. - Vi har også vist respekt for at KrF har ønsket å vektlegge en del verdispørsmål. Vi er mer liberale enn KrF i en del spørsmål, men ingen av dem er så problematiske at vi ikke har klart å jobbe oss frem til kompromisser, sier Sanner.

N Høyre har fått gjennomslag for satsing på skole og skattepolitiske prioriteringer. - Selv om Høyre og KrF har ulike ståsted i alkoholpolitikken, har vi også klart å bli enige om en reduksjon i brennevinsavgiften på 25 prosent. Vi ønsker å gå enda lenger med avgiftsreduksjoner på øl og vin, sier Sanner.

«Selvmordsklausul»

I denne perioden har regjeringen hatt en såkalt «selvmordsklausul» tilknyttet EU-saken. Det vil si at samarbeidet kan oppløses dersom det blir aktuelt med en ny EU-søknad. Det har ikke vært aktuelt siden valget i 2001, men det er ikke avklart hvordan en slik klausul vil se ut dersom regjeringen blir sittende.

— Høyres holdning til EU ligger fast. Vi mener at Norge bør bli medlem så raskt som mulig, og helst i løpet av neste periode, sier Sanner.

Ulike prioriteringer

Partileder Dagfinn Høybråten i KrF er enig i at partiene er i stand til å komme til enighet i vanskelige områder. I en e-post til Bergens Tidende skriver han:

«Som ulike partier har selvsagt regjeringspartiene ulike prioriteringer på enkelte områder». Han peker blant annet på at KrF setter familien, kampen mot fattigdom og miljøet høyt på sin liste.

«Vi prioriterer ikke skattelette utover det som skal til for å gjennomføre skattereformen. Og vi har klare verdistandpunkter knyttet til ekteskapets særstilling i lovgivningen».

Høybråten legger til at regjeringspartiene har klart å skape et klima av gjensidig respekt.

«Faktisk vil jeg hevde at regjeringspartiene spiller hverandre gode», skriver Høybråten, som også viser til følgende sitat fra tidligere statsminister Jan P. Syse (H): «Høyre er på sitt beste når de samarbeider med KrF».

Lars Sponheim understreker at forhandlingene etter valget vil være helt avgjørende for videre samarbeid:.

— Sem-erklæringen var hele fundamentet for samarbeidet vårt. Saker vi ikke fikk gjennomslag for på Sem, var usedvanlig mye tøffere å berge senere, sier Venstre-lederen.

Han sysle allerede med tanken om at høstens regjeringsforhandlinger kan legges til Ulvik, dersom regjeringen blir sittende...