Odd Reidar Humlegård, Kripos-sjef og tidligere sjef i Utrykningspolitiet, ble fredag beordret av justisminister Grete Faremo til å bli midlertidig ny politidirektør fra mandag av. Justisdepartementet bekrefter likevel at stillingen vil bli lyst ut og at det ikke er bestemt Humlegård at får jobben på fast basis.

Dette skjedde etter at Øystein Mæland valgte å trekke seg torsdag kveld.

Aftenposten.no tok fredag før Humlegårds utnevning ble klar, en ringerunde til politimestre landet rundt.

— Solid lederbakgrunn

De var veldig tilbakeholdne med navn, men professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen lanserte tre navn. Foruten Humlegård nevnte han også Håkon Skulstad, rektor ved Politihøgskolen og Hans Olav Sjøvold som snart skal begynne som politimester i Oslo.

De fleste politimestrene Aftenposten.no har snakket med etter at Humlegård ble utnevnt, er positive til at han blir midlertidig politidirektør.

Follos politimester Arne Jørgen Olafsen beskriver Humlegård som en leder som kjenner politiet godt, og har solid lederbakgrunn.

— I utgangspunktet har han mange av de kvalitetene som etterspørres. Nå må han vise at han klarer å ta tak i beredskapen og alle oppgavene som venter. Men jeg vet han har et godt rykte fra Kripos, sier Olafsen til Aftenposten.no.

Også Christine Fossen, politimester i Søndre Buskerud, mener det var viktig å få på plass en leder kjapt.

— Humlegård har vært flink både med UP og Kripos, og det viktigste er å unngå et ledelsesvakuum.

- Overhodet ikke egnet

Men en av politimestrene, som ikke ønsket å bli navngitt, karakteriserte Humlegård slik da navnet hans ble nevnt fredag formiddag: «Overhodet ikke egnet». Vedkommende pekte blant annet på at Humlegård hadde brukt litt vel mye tid på trafikk i sin karriere.

Etter at den midlertidige utnevningen ble offentliggjort, sier politimesteren til Aftenposten at «at man må gi folk en sjanse» og «lover å bidra i jobben som står foran oss».

Humlegård har lang erfaring fra politiet, men noen politimestre påpeker at det er viktigere at han/hun som blir fast politidirektør er en klar og tydelig leder, enn at vedkommende nødvendigvis har politifaglig bakgrunn.

— Jeg ønsker meg en politimester med samme egenskaper som Øystein Mæland. Det handler om å kjenne både politikk og politifaget, og å være flink til å involvere politimestrene. Samtidig må personen stille krav slik at man får hele Politi-Norge til å gå i samme takt, sa politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen.

Han mener det er minst like viktig å ha gode kontakter inn i det politiske miljøet som politifaglig bakgrunn.

— Det behøver ikke være en som har gått på politihøgskolen, sier Olafsen.

- Må utvikle seg faglig

Politimester Ellen Kristine Hætta i Øst-Finnmark støtter at politifaglig bakgrunn ikke er et krav.

— Jeg mener at Mæland gjorde en god jobb, og kunne fortsatt å gjøre det. Så lenge en har gode rådgivere trenger en ikke politifaglig eller juridisk faglig bakgrunn. Det viktigste er at vedkommende er en god leder, inspirerende, og vektlegger styring sammen med ledelse.

Kirsten Lindeberg i Agder trekker derimot kjennskap til politifaget som viktig.

— Jeg tror det er en stor fordel å ha noe erfaring fra faget. Politidirektoratet trenger å utvikle seg som et sterkt faglig direktoratet. Jeg har selv kommet inn uten å ha jobbet i politiet tidligere, og vet at politiet er komplekst, sier Lindeberg.

Geir Ove Heir i Salten støtter ham og mener at en bør ha politifaglig bakgrunn.

— En bør iallfall ha kunnskap om politiet, og det er en klar fordel å kjenne organisasjonen. En ny sjef bør også være god på beredskap og det viktigste er evnen til å gjennomføre.

NHO-topp og Forsvaret-folk

En person helt uten politierfaring, , nemlig NHO-topp Kristin Skogen Lund, blir lansert av en annen politimester.

— Det er en person med stor integritet og som er vant med store omveltninger, karakteriserer politimesteren henne.

Etter det Aftenposten.no erfarer, kan det også være aktuelt for at Justisdepartementet henter inn en ny politidirektør utenfor politiet, og særlig fra Forsvaret. Etter 22. juli-kommisjonens rapport er det liten tvil om at beredskapserfaring blir viktig.

Grete Faremo har også sagt at hun vil gjennomføre en politistudie etter modell fra Forsvaret.

I Trondheim sitter Nils Kristian Moe og styrer Sør-Trøndelag politidistrikt.

— Jeg håper virkelig det blir en åpen prosess der folk kan søke og det er reelle muligheter for å få jobben.

Det at Humlegård nå kommer inn midlertidig synes likevel Moe er greit.

— Jeg har forståelse for det, og som person har jeg også et positivt bilde av Odd Reidar Humlegård.