– Kommunikasjonen står til stryk, og mellom de sprikende budskapene står de skadede veteranene. Her varsler forsvarsministeren en lovendring for å styrke FN/NATO-veteraners erstatningsordning. Samtidig oppfatter en annen statsråd ikke dagens ordninger som et problem en gang, sier Ola Spakmo, styremedlem i Veteranforbundet SIOPS.


I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FN-oppdraget i Irak. Les Tore Møllers historie her.

Skylder på media BTMagasinets dokumentar om norske soldater som var i Irak i 1991, avdekket at svært mange FN-veteraner sliter med å få oppfølging for sine senskader. Den viste også at det er omtrent umulig for soldater med psykisk senskade å få erstatning med dagens ordninger. I et intervju med BT den 3. februar var forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tydelig på at ordningene er for dårlige i dag. Hun gikk da første gang ut med varsel om et lovforslag for å styrke veteraners rettigheter.

– Den erstatningen som i dag er på ca 400.000 kroner, er en form for engangserstatning. Den gir på ingen måte en fullverdig dekning, sa statsråden.

Vel en og en halv måned senere sender statsrådskollega Bjarne Håkon Hanssen derimot et brev til Frps stortingsgruppe, der han gir uttrykk for at dagens ordninger er gode nok. Frp sendte skriftlig spørsmål til arbeids— og inkluderingsministeren og helseministeren på bakgrunn av BTs artikler om situasjonen for veteraner etter utenlandstjeneste.

I svaret til Frp mener Bjarne Håkon Hanssen også at det er mediene som har overdrevet saken.

– Det er beklagelig dersom det gjennom media er skapt et inntrykk av at ordningene er dårlige, skriver han.

SIOPS-talsmann Ola Spakmo påpeker at veteranproblemene langt fra bare er et forsvarsproblem, det er sosial og helsepolitikk. Han mener at Bjarne Håkon Hanssens uttalelser svekker regjeringens troverdighet i det varslede arbeidet med å styrke veteraners rettigheter.

«Må drive voksenopplæring» – Hanssens uttalelser binder regjeringen til masten. Han viser at problemet ikke er forstått, at de ikke skjønner helheten i dette. Vi må fortsatt drive voksenopplæring av politikerne, mens vi vet at veteraner dør i NAV-kø, sier Spakmo.

– Nå har vi mast i årevis for å få problemstillingen forstått. Hvor lenge skal vi holde på, spør Spakmo.

Han mener spriket i statsrådenes uttalelser kan tyde på at Strøm-Erichsen ikke har gjennomslag i regjeringskollegiet for denne saken.

– I tillegg feilinformerer hun fortsatt i mediene. Hun sier at mellom to og fem prosent må regne med problemer etter internasjonale operasjoner. Hvis vi med vår oppfølging får slike oppsiktsvekkende lave tall, må resten av NATO komme til oss for å lære veteranoppfølging.

Frynsete tillit 21. februar skrev Frp brevene til helseminister Sylvia Brustad og Hanssen med skriftlige spørsmål om FN-veteranene. Brustad svarte først tirsdag denne uken, samme dag som Tabloid tok opp problemstillingene rundt FN-veteraner. Midt under TV-debatten med forsvarsminister Strøm-Erichsen og forsvarssjef Sverre Diesen dro Frps Per Sandberg frem svaret fra Bjarne Håkon Hanssen. Til BT fremhever Sandberg at tilliten til regjeringens arbeid med å styrke veteraners rettigheter er frynsete.

– Jeg var saksordfører da det gjaldt nordsjødykkerne, jeg opplever det samme nå, mennesker som blir kasteballer i systemet, mellom departementer. Det er vanskelig å finne noen som vil ta hele ansvaret. Ett departement må få et overordnet ansvar.

Ifølge Sandberg vil Frp nå vurdere å komme med et alternativ til regjeringens bebudede lovforslag for å styrke veteraners rettigheter. Sandberg ser for seg en slags krigspensjon for skadede veteraner.

– Jeg vil samle alle fraksjonene våre i Stortinget. Vi skal gå sammen og så komme på bordet med noe som kan utfordre dem, sier Frps nestformann.

Les også: Mørketiden - FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Les Rigmor Flygansværs leserbrev her.

Diskutér behandlingen av norske FN-veteraner her.

LOVER BEDRING: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen setter i gang to undersøkelser som skal bedre oppfølgingen av landets FN-veteraner.
Bjelland, Håvard