Utviklingen i arbeidsmarkedet og prisveksten blir avgjørende for om det kommer en økning i mars.

Vedtaket i Norges Banks hovedstyre onsdag var som ventet. Spenningen var først og fremst knyttet til om det ville komme signaler om en renteøkning på neste møte, som er i mars.

I begrunnelsen fra onsdagens rentemøte heter det at tidligere analyser tilsa en renteøkning i første kvartal, på rentemøtet i januar eller mars, og videre renteøkning etter dette.

Ny informasjon – Ny informasjon fram til dette rentemøtet trekker i ulike retninger, blir det påpekt.

I retning av økt rente trekker tegn til en tilstramning i arbeidsmarkedet og dermed faren for lønnspress, økte boligpriser og kredittvekst. I den andre retningen trekker en prisvekst som ligger langt unna Norges Banks inflasjonsmål.

– Risikofaktorene på hver side synes nå noe mer markerte, men det er samlet sett ikke grunnlag for å endre vurderingene av utsiktene, heter det i begrunnelsen.

– Klør seg i hodet – Det er åpenbart at de klør seg i hodet. De var ikke klare for å heve renten nå, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til NTB.

Han tolker begrunnelsen slik at sentralbanken ønsker å se utviklingen mer an.

– Om ledigheten ikke fortsetter å falle og vi ser tendenser til et ytterligere fall i prisene kan det være at banken bestemmer seg for å ta en pause i renteøkningene, sier Juel.