Planen er å slå saman Politiets Datatjeneste og Politiets Materielltjeneste med felles leiing på Gran, men den nye eininga vil også ha verksemd i Oslo.

Reinpolitiet vert vurdert lagt inn under Vestfinnmark Politidistrikt, medan Politiets Overvåkingstjeneste skal erstattast av minst eitt årsverk i kvart politidistrikt.