OLAV GARVIKKNUT STRAND (foto)

— Neste års budsjett blir ekstremt trangt, lyder det pessimistiske budskapet fra kommunal- og regionalministeren.

Erna Solberg demper dermed ettertrykkelig de forventninger folk i Høyre, KrF og Venstre måtte ha når samarbeidsregjeringen endelig får sjansen til å lage et budsjett som helt og holdent er dens eget.

Budsjettet i fjor, derimot, bar i hovedtrekkene Arbeiderpartiets stempel.

«Alle» blir skuffet

Statsråden nevner i samtale med Bergens Tidende en rekke store utgiftsposter som regjeringen ikke har herredømme over, men som hindrer regjeringen i å satse slik den ellers ville ha gjort.

Hun er derfor forberedt på at «alle» som sokner til regjeringspartiene vil bli skuffet når budsjettet legges frem i begynnelsen av oktober:

— Det er ingen tvil om at budsjettet for det første blir rammet av at oljefondet gir mindre avkastning enn vi tidligere kunne regne med. For det andre har utgiftene til sykelønnsordningen økt urovekkende sterkt. Dette er vi imidlertid nødt til å gjøre noe med.

Barnehagesatsing

I tillegg vil det merkes for fullt neste år at investeringsavgiften avskaffes. Dermed er en inntektskilde på 5 milliarder kroner forsvunnet.

Dessuten utgjør den nye studiefinansieringsordningen, som trådte i kraft 1. november, én milliard kroner på årsbasis, fortsetter Solberg.

— På toppen av alt dette kommer så den store satsingen på barnehagesektoren som stortingsflertallet tvang gjennom før ferien. Alle må være klar over at vi makter ikke denne satsingen uten at det går på bekostning av andre gode formål.

Det blir derfor ikke plass til noen nye reformer neste år, bortsett fra barnehagereformen. Det blir ikke mulig å komme med «overraskende ting», som hun sier.

Mindre skattelette

— Kan det da være plass til ytterligere skattelettelser?

— Vi kan i hvert fall ikke makte å fortsette i det tempo som vi greide i fjor høst. Mulighetene er ikke så store nå.

— Da vil dere i det minste skuffe høyrefolkene som like til det siste har hatt store forventninger om ytterligere skattelette?

— Glem ikke at vi tross alt har levert 12 milliarder i skattelette allerede, sier hun.

Erna Solberg retter heller blikket et par år fremover. Da er det trolig mulig å se lys i tunnelen:

— Greier man (les: i Stortinget) å motstå fristelsen til å gjøre vedtak som i mellomtiden binder opp budsjettet, vil det sannsynligvis bli lettere i 2004, eller i hvert fall i 2005, å ha et budsjett vi er skikkelig fornøyd med, sier kommunal- og regionalminister Solberg.

FÅ GODBITER: Erna Solberg er lei for at regjeringen ikke kan by på nevneverdige godbiter i neste års budsjett.