Forholdet hun er dømt for kom for en dag under konkursbehandlingen av rederiet Tordenskjold, som var ledet av hennes bror Tor Johan Stuve.

Ifølge dommen tappet hun sitt selskap Klinikk Haugesund AS ulovlig for 4,1 millioner kroner. 2,5 millioner kroner ble overført til et selskap på Guernsey. Dette selskapet er styrt av broren Tor Johan Stuve.

For å spare skatt

Retten legger til grunn at overføringen kun ble gjort for å spare skatt i Norge. Men det ble satt opp avtaler og kontrakter som skulle få det til å se ut som om pengene gikk til leasing av laserutstyr.

Som en del av sin legepraksis i Haugesund drev Ragnhild Johanne Stuve også laserbehandling både i Haugesund og Bergen gjennom selskapet Klinikk Haugesund AS.

Retten fester ingen lit til at det var noen reell forretningsvirksomhet bak arrangementet med selskapet på Guernsey. Tvert imot var det en konstruksjon kun for å hente penger ut av landet. Retten er ikke i tvil om at Tor Johan Stuve er arkitekten bak operasjonen.

Allmennpreventive hensyn

Dersom det ikke hadde blitt innledet etterforskning mot Tor Johan Stuve, ville det straffbare forholdet til søsteren ikke blitt oppdaget.

Fordi risikoen er oppdaget er svært lav ved denne typen kriminalitet, mener retten det er viktig av allmennpreventive hensyn å reagere strengt. Derfor dømmes legen til åtte måneder ubetinget fengsel.

I tillegg må hun tåle inndraging av 2,5 millioner kroner til fordel for statskassen.

Retten skriver at hun neppe hadde havnet der hun er nå, uten at hun hadde fått råd av sin bror. Dette er det også tatt et visst hensyn til i formildende retning.

— Ingen skal føle seg trygg

Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Karlsen i Økokrim, som var aktor i saken, fikk gjennomslag på alle punkter.

— Dette er en viktig sak. Den viser at ingen skal føle seg trygg. Selv om dette var transaksjoner i et skatteparadis, klarte vi å få ut de sentrale bevisene. Det kan ta litt tid, og koste ressurser. Men er saken alvorlig nok, har vi kunnskaper i dag til å stå løpet helt ut, sier Haugmoen Karlsen.

Advokat Berit Reiss-Andersen, som var legens forsvarer, sier dommen blir anket.

— Grunnlaget for anken vil være at retten tar feil både i beskrivelsen av de faktiske forhold og i den rettslige vurderingen, sier hun.