Med på turen var koner og venner av det faste mannskapet, men ingen av de 25 om bord ble skadd, skriver Dagbladet.

Under grunnstøtingen sprang hovedballasttanken lekk, og roret ble skadd. Likevel klarte «Utvær¤ å ta seg inn til marinebasen på Haakonsvern for egen maskin.

Sjef for UVB skvadron nr. 1, Truls Grasmo, vil ikke si at situasjonen var farlig for de som var om bord.

— Disse båtene er solid bygd, sier han.

Ifølge Grasmo vil det også bli nedsatt en undersøkelseskommisjon for å få brakt på det rene nøyaktig hva som hendte da ubåten gikk på grunn.

NTB