Amerikanske myndigheter ser utviklingen i sammenheng med at energiforbruket falt 2,2 prosent, noe som i hovedsak skyldtes den økonomiske nedgangen og høye bensin— og dieselpriser i fjor sommer. Mindre bruk av fossile energikilder som petroleum og kull førte igjen til lavere utslipp av klimagassen CO2.

USA hadde inntil nylig verdens høyeste utslipp av CO2, men foreløpige beregninger tyder på at Kinas utslipp nå er de største. Mens veksten i de amerikanske klimautslippene har dabbet av i senere år, har Kinas utslipp økt voldsomt etter årtusenskiftet.

Den globale økonomiske krisen har påvirket utslippene av klimagasser også i andre deler av verden. De norske utslippene sank med 2,2 prosent i fjor, og i EU falt klimautslippene fra industriproduksjonen med 3 prosent. Den økonomiske nedgangen holdes fram som en viktig årsak.

Miljøorganisasjonen Bellona frykter at situasjonen blir en sovepute for politikerne.

– Så snart vi får bedre råd igjen, vil vi kjøre mer, produsere mer og forurense mer, sier Bellona-nestleder Marius Holm.