USA ønsker av sikkerhetsmessige årsaker å flytte ambassaden fra Drammensveien til Husebyskogen på Oslos vestkant.

Onsdag behandles reguleringsplanen i Oslo bystyre, og da vil et flertall av Ap, SV, RV og Venstre si nei til flytting. Bare Høyre, Frp og KrF støtter flytteplanene.

Det er klart etter at SVs bystyregruppe i Oslo mandag kveld gikk imot flytting.

SV-erne Trine Dønhaug og Knut Even Lindsjørn har vært på vippen, og avgjorde saken.

— Press

– Vi kom fram til at vi ikke kunne ta ansvar for at saken fikk et annet utfall enn det flertallet i SVs gruppe mener, sier Lindsjørn til NTB.

Han har lenge vært for flytting av ambassaden, og vedgår at han ble satt under press av eget parti i saken.

– Jeg mener fortsatt at Huseby er et bedre alternativ enn Drammensveien. Nå blir nok ambassaden liggende en lengre periode i sentrum, sier han.

SVs gruppeleder i bystyret, Kari Pahle, er fortsatt for flytting, og vil stemme sammen med de borgerlige partiene onsdag.

Også Aps bystyregruppe fastholdt mandag at den går imot flytting.

Dette beklager Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen (H).

- Kupp

— Jeg finner det oppsiktsvekkende at det som er et flertall i Arbeiderpartiets gruppestyre, sannsynligvis i Arbeiderpartiets gruppe, lar seg kuppe av Oslo-partiet, sier han til NRK.

Flytteplanene har vekket et sterkt lokalt engasjement.

Naboene ved Husebyskogen har kjempet for vern av friluftsområdet hvor ambassaden var planlagt.

Naboer i Drammensveien har slåss for at ambassaden flyttes ut av Oslo sentrum, og sagt at de ikke ønsker å ha et terrormål som nabo.