USA vil konkret gå imot Japans planer om å utvide sin forskningsfangst, og Norges ønske om å eksportere hvalprodukter.

— USA går sterkt imot hvaleksport fra Norge. Eksport av slike produkter uten nødvendig internasjonal kontroll, kan gi dekke til ulovlige transaksjoner og oppmuntre hvalfangst utenfor IWCs rammer, sa det nasjonale byrået for hav og atmosfære.

USA vil støtte et program som tillater at urbefolkninger får jakte på hval.

Amerikanerne holder fast ved sin motstand mot kommersiell hvalfangst, men sier at de vil delta i forhandlinger om hvordan man skal forvalte hvalbestanden dersom kommersiell hvalfangst skulle starte igjen.

Møtet holdes 20. til 24. mai i Shimonoseki i Japan.

(NTB)