Dette går frem av ett av de mange dokumentene som i går ble offentliggjort i Stortinget. Det skjedde da justisminister Knut Storberget (Ap) orienterte om den såkalte «ambassadesaken» som TV 2 har avslørt.

Brevet, som for over ti år siden orienterte om den nye overvåkingsgruppen, ble aldri sent høyere opp i systemet. I likhet med all den informasjon som gjennom årene har svirret i kontakten mellom den amerikanske ambassaden. Oslo politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og utenriksdepartementet.

Justisministerens omfattende redegjørelse for Stortinget avdekket at mange har visst om den hemmelige gruppen på Drammensveien, men ingen har funnet grunn til å bringe informasjonen opp til politisk nivå.

Norske statsråder har gjennom 10 år ikke visst noe om aktiviteten, ifølge justisminister Storberget.

Ingen norske myndighet har heller noen gang gitt grønt lys til den overvåkingen som USA-ambassaden har drevet.

Invitert til trening

I brevet fra sikkerhetssjefen ved USAs ambassade til de to navngitte politiinspektørene ved henholdsvis POT og Oslopolitiet, følger en invitasjon. De to politienhetene blir invitert til å sende en mann hver til å overvære treningen av den nye overvåkingsgruppen.

Brevet opplyser at det er åtte nordmenn ansatt, seks av dem tidligere politifolk, og at de går en syv dagers turnus. Nå skal de gjennomgå en 40 timers treningsbolk, der de norske politietatene kan få være til stede for å se hvordan de arbeider.

Det fremgår ikke av de vedlagte dokumentene om brevet fra mai 2000 ble besvart, eller om noen fra POT eller Oslopolitiet overvar treningen av overvåkergruppen.

I ytterkant

Derimot kunne Storberget i går legge frem informasjon som viser at norsk politi ved flere anledninger har bekymret seg over aktiviteten til ambassadeovervåkerne. Både Oslo politidistrikt og PST (tidligere POT) har reagert på måten de tidligere kollegene har operert, på oppdrag fra sine nye arbeidsgivere. Ord som «i ytterkant», «uønsket» og «i gråsonen» har vært brukt fra norsk side

Men ingen av de etatene som har vært omfattet av justisministeren undersøkelser nå har påpekt noe ulovlig.

Følgelig har de heller ikke rapportert om aktiviteten på Drammensveien oppover til sine politiske overordnede.

Både Storberget og de politiske lederne som uttalte seg i Stortinget i går, la vekt på dette: Det er påtalemakten, i denne omgang Østfold politidistrikt, som driver etterforskning og som må trekke de eventuelle konsekvenser av sitt arbeid.

Nå handler det om de konstitusjonelle spørsmål, og Stortingets presidentskap skal i dag avgjøre hvordan saken skal behandles der på huset.

Trolig blir det åpne høringer der de ansvarlige for overvåkingen i Oslo blir innkalt for å forklare seg.

Hva slags konsekvenser burde den saken få? Si din mening i feltet under.

.