Dette sier konkurransetilsynet rett ut etter at man gjorde helomvending og gav grønt lys for at SAS får kjøpe 68,8 prosent av aksjene i Braathens. Tilsynet mener også at Braathens nå må betraktes som en fallit-bedrift, og at selskapet i realiteten allerede er insolvent. Dermed slår man også fast at en konkurs i virkeligheten er det eneste alternativet til oppkjøpet.

Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen legger ikke skjul på at terrorhandlingene i New York og Washington har snudd situasjonen opp ned også for norsk luftfart.

Ingen annen løsning

— Det er beklagelig at det ikke finnes noen løsning der Braathens kan fortsette som eget selskap. Men slik er situasjon nå, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

Han legger til at tilsynet har lagt vekt både på Braathens store driftsunderskudd, lave egenkapital, store låneforpliktelser, muligheter for refinansiering og markedet i luftfartens generelt. Dessuten har man altså sett på endringene i markedet etter 11. september. Alt dette gjør at konkurransetilsynet mener det er svært vanskelig for Braathens å få frigjort kapital ved å selge fly.

Skiftet mening

Konkurransetilsynet har altså totalt skiftet mening på to måneder. 20. august varslet tilsynet at det ville si nei til at SAS får kjøpe Braathens. Samtidig bebudet man inngrep mot de to flyselskapenes bonusprogrammer, storkundeavtaler og reisebyråavtaler for å sikre en sunn konkurranse.

I sitt endelige vedtak i går slår imidlertid Konkurransetilsynet fast at Braathen er en fallit-bedrift, og at konkurranseloven ikke gir er noe grunnlag for å gripe inn mot SAS-oppkjøpet. Det blir heller ikke lagt restriksjoner på bonusavtalene. I vedtaket heter det at også Braathens situasjon nå er så kritisk at selskapet under alle omstendigheter er på vei ut av markedet.

Ingen andre kjøpere

— Vi har hatt kontakt med både norske finansmiljøer og andre flyselskaper som KLM, Air France, Finnair, British Airways, Spanair og Sun Air for å høre om disse kan være interessert i å overta. Men alle har svart entydig negative. Det finnes ikke andre kjøpere av Braathens. Å la Braathens gå konkurs er heller ikke noe bedre konkurransemessig alternativ enn at SAS får gjennomføre sitt oppkjøp, sier Eggum Johansen.

Konkurransetilsynet har likevel ikke gitt helt opp tanken på å få til reell konkurranse i luften. En egen arbeidsgruppe skal nå drøfte situasjonen i nordisk luftfart og vurdere hvordan man kan sikre en sunn konkurransesituasjon. Når denne rapporten foreligger i slutten av 2002, vil den også bli behandle i EU- og EØS-organer. I denne forbindelse kan det bli aktuelt å se på bonusordningene i flyselskapene på ny, sier Eggum Johansen.

Lavere avgifter

Han mener også at myndigheter og flyselskaper selv må se på rammevilkårene og avgiftene i luftfarten, og drøfte hvordan man kan skape en situasjon med sunn konkurranse.

— Blir passasjerene taperne når SAS-oppkjøpet nå er godkjent?

— Hvis det blir monopoltilstander på norske flyruter, kan vi ikke se bort fra det. Derfor er det nå viktig å legge til rette for konkurranse og at også andre flyselskaper kan etablere seg i markedet. Vi liker ikke monopoler, sier Eggum Johansen.