Det er første gang USA gjennomfører en slik flyging over Norge. Formålet med denne flygingen er å gjøre norsk befal bedre forberedt til å møte de krav Open Skies-avtalen stiller, heter det i en pressemelding fra Forsvarets overkommando.

Open Skies-avtalen ble undertegnet av 27 nasjoner i 1992 for å sikre åpenhet, overvåking av rustningskontrollavtaler og styrke evnen til krisehåndtering.

Det amerikanske flyet får ingen restriksjoner på hvor det kan fly. 13 norske eskorteoffiserer vil følge amerikanerne under oppholdet i Norge sammen med observatører fra Danmark og Canada.

NTB