• Alt gikk galt, sa general Antonio Taguba da han tirsdag ble bedt om å forklare «med en soldats enkle ord» hvordan den omfattende mishandlingen av fanger i Irak kunne skje.

Men han avviste bestemt at de amerikanske soldatene hadde handlet på direkte ordre fra høyere oppe i kommandosystemet.

— Vi er opplært til å følge vår samvittighet og gjøre det som er moralsk riktig, sa general Antonio M. Taguba lavmælt, men tydelig da han tirsdag møtte Senatets forsvarskomité for å forklare seg om overgrepene mot fanger i Irak.

– Men det forhindrer ikke at noen få soldater og sivile falt for fristelsen til å gå over streken og gjøre seg skyldig i voldshandlinger, som er i klar strid med Geneve-konvensjonene om krigsfanger og folkeretten, sa Taguba.

Mange lovord

Det var Taguba som i februar sendte en 53 siders rapport til sine overordnede med alvorlige anklager om maktmisbruk og tortur i irakiske fengsler. Taguba opplyste til de spørrelystne senatorene at hele rapporten teller 6.000 sider.

Nå får senatorene tilgang til hele materialet fra Taguba, og i tillegg vil annet materiell bli stilt til rådighet for de folkevalgte. Alle de 25 senatorene kom med lovord til Taguba for at han hadde slått alarm.

Generalen understreket bestemt at det ikke finnes noe belegg i hans materiale for å hevde at soldatene handlet på ordre fra sine overordnede da de gjennomførte den meget omtalte mishandlingen.

— Hvem ga ordre om å gi fangene spesialbehandling for å myke dem opp. Var dette en klart utarbeidet politikk og hvem godkjente dem, spurte demokratenes «grand old Man», Robert Byrd, som har fartstid i Senatet fra 1959.

– Jeg tror de handlet ut fra egen beslutning, var Tagubas korte svar.

Kriminelle handlinger

Taguba stiller seg kritisk til den «sadistiske og klart kriminelle mishandling» av fanger fra amerikanske soldaters side, og på direkte spørsmål fra komiteens leder, senator John Warner, sa Taguba at overgrepene skyldtes manglende disiplin og fravær av militær ledelse.

— Ledelsen fra brigadenivå og nedover manglet fullstendig, og soldatene fikk ingen opplæring før de ble kastet inn i forhør og former for uakseptabel oppførsel for å gjøre fanger mykere, sa general Taguba.

Senatorene presset både general Taguba og viseforsvarsminister for forsvarsplanlegging, Stephen Cambone, for å få overbevisende svar om hvorvidt amerikanske offiserer og andre var gjort kjent med Genèvekonvensjonen om krigsfanger.

Tungvektere

Pentagons våpendragere gjentok flere ganger at amerikansk personell i Irak kjenner innholdet i Genèvekonvensjonen, og disse bestemmelsene skal etterleves, noe som åpenbart ikke har skjedd.

Både Taguba og Cambone beklaget sterkt det som er skjedd i Abu Ghraib-fengselet - både overfor fangene, deres pårørende og det irakiske folk. Men det gjorde ikke senatorene mildere stemt, og særlig Cambone ble satt under hardt press under utspørringen.

Senatets forsvarskomité har noen av de fremste tungvekterne fra begge politiske partier som sine medlemmer. Og republikanerne sto ikke tilbake for sine demokratiske kolleger i pågåenhet i spørsmålsstillingen.

Det var Taguba som i februar sendte en 53 siders rapport til sine overordnede med alvorlige anklager om maktmisbruk og tortur i irakiske fengsler
REUTERS