Ong, som snart forlater posten som ambassadør i Norge, sier til NRK at USA går inn for et likeverdig trepart-samarbeid mellom Russland, Norge og USA om gassen i Barentshavet.

Norge og Russland er gasseksporterende land, mens USA har et stort importbehov.

– USA vil anse løsningen på grensetvisten som et stort fremskritt. Hvis Norge og Russland ikke blir enige, er det en stor mulighet som går tapt, sier Ong.

Han understreker at USA helt klart er interessert i en løsning, og at det vil være en fordel med et tresidig samarbeid der USA, Russland og Norge arbeider så konstruktivt som mulig.