USAs president George W. Bush og hans russiske motpart Vladimir Putin mener kjernekraft er nøkkelen til mange av framtidens energiutfordringer.

– I dag er kjernekraft en velkjent teknologi som gir sikker kraftproduksjon uten å slippe ut klimagasser, og det er en avgjørende del av enhver løsning på hvordan man skal møte økende energietterspørsel. Vi deler det synet at kjernekraft spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å fremme energisikkerhet, het det i en felles uttalelse fra Bush og Putin i St. Petersburg lørdag.

De to presidentene gjorde det på en felles pressekonferanse i forbindelse med G8-toppmøtet klart at alle land som respekterer sine internasjonale forpliktelser, bør få nyte godt av kjernekraft til fredelige formål.

USA og Russland mener det kan skje gjennom opprettelsen av internasjonale sentre for anriking av uran, og ikke ved at hvert enkelt land skal utvikle denne teknologien på egen hånd. De internasjonale sentrene skal være underlagt streng kontroll av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Omstridt

Rekordhøye oljepriser, økende etterspørsel og usikkerhet knyttet til forsyning har gjort energi til et særs viktig og aktuelt tema i en rekke internasjonale fora, deriblant G8 og EU. Den sterke vektleggingen av kjernekraft som svaret på de mange utfordringene, er imidlertid omstridt.

EU-landene er splittet i synet på utvikling og bruk av kjernekraft, og det gjør det foreløpig umulig for EU å tale med én stemme i denne diskusjonen.

– Kjernekraft er et svært følsomt spørsmål i seg selv. EU har ikke noen felles politikk på dette, sa Finlands statsminister Matti Vanhanen, som har formannskapet i EU, på en pressekonferanse i St. Petersburg lørdag.

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso oppfordrer likevel alle parter til å gå inn i energidebatten med et åpent sinn.

– Det må ikke være noen tabuer, heller ikke omkring kjernekraft, sa Barroso i St. Petersburg.

Verken Barroso eller Vanhanen ville kommentere direkte det amerikansk-russiske utspillet. Bush og Putin kunngjorde lørdag også planer for å hindre spredning av atomvåpen, og ikke minst at de havner i hendene på terrorister.

Ingen WTO-avtale for Russland

Toppmøtet i Gruppen av åtte nasjoner (G8) ble åpnet i Putins hjemby St. Petersburg lørdag. Helt fram til møtestart håpet Russland på en avtale med USA om betingelsene for russisk medlemskap i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Men de to landene greide ikke å bli enig i tide.

– Vi er nesten enig om en avtale, men mer arbeid må gjøres, sa president Bush på pressekonferansen med Putin.

– Vi ønsker russisk tilslutning til WTO og vi vil fortsette å forhandle, la Bush til.

På spørsmål fra en russisk journalist om hvorfor USA ennå ikke har godtatt at Russland skal få bli med i WTO, svarte Bush at han er avhengig av støtte hjemme i USA.

– Vi er tøffe forhandlere, men det er fordi vi vil at avtalen skal bli akseptert av den amerikanske Kongressen, sa Bush.

Det er gjort viktige framskritt i forhandlingene, men partene ble blant annet ikke enig om å la amerikanske jordbruksprodukter få innpass på det russiske markedet.

USAs handelsrepresentant Susan Schwab sa senere at hun forventer en avtale i løpet av to-tre måneder.