I biografien «Et liv i spenning» som Bondevik lanserte tirsdag, kommer det fram at amerikanske myndigheter kjente til hans synspunkter på norske NATO-instruktører i Irak, som ble luftet i det strengt hemmelige sikkerhetsutvalget i november 2004.

Nå sier USA-ambassadør Knut Vollebæk til Aftenposten at lekkasjene var mer omfattende enn som så. Amerikanerne kjente nemlig til synspunktene til flere statsråder enn Bondevik.

– De refererte at det var uenighet i utvalget. De kunne gjengi ulike synspunkter. Det de gjenga, tyder på at de visste hva som hadde skjedd i dette møtet. Det var så alvorlig at jeg varslet regjeringen sier Vollebæk.

Han spurte ikke amerikansk UD om hvordan de hadde fått tak i opplysningene.