Analysen av de to blodprøvene som ble tatt av Holand, viser at han hadde henholdsvis 2,31 og 2,23 i promille.

Ifølge en pressemelding fra Vestfinnmark politidistrikt heter det at politiet vil be tingretten oppnevne en sakkyndig til å vurdere om Holand var påvirket da kjøringen fant sted. Etter at denne rapporten foreligger, vil det bli tatt stilling til om det skal tas ut tiltale i saken.

Holand har selv sagt at han drakk etter at han hadde kjørt. Ifølge politiet har Holand erkjent straffskyld for uaktsom kjøring som endte med et trafikkuhell, men han har sagt at han ikke var påvirket da kjøringen fant sted. Han erkjenner verken straffskyld for promillekjøring eller etterfølgende alkoholinntak.