NTB

— Det er ingenting som tyder på at bilistene har blitt noe bedre. Vi har kjørt en aksjon for å få farten ned i sommer, men hastigheten ser ikke ut til å ha avtatt, sier UP-sjef Harald Moen, til NTB.

Hans etat har satt inn så å si alt av tilgjengelige patruljer rundt om i landet i forbindelse med starten på et nytt skoleår.

— Ett sted mellom 140 og 150 patruljer vil være opptatt med å overvåke veiene rundt skolene, sier Moen.

Under fjorårets skolestart vinket UP 21.900 kjøretøy til siden. 1.737 førere ble ilagt forenklede forelegg. Storparten måtte bidra til statskassen etter å ha kjørt for fort.

Gikk fløyten Og det er ikke bare de som bryter fartsgrensene UP er på jakt etter.

— Altfor ofte ser vi bilister som ikke stopper ved gangfelt, foreldre som ikke bruker bilbelte, eller foreldre som ikke har sikret barna i bilen på en riktig måte. Disse ønsker vi å luke bort, sier Moen.

Totalt utstedte UP 373 forenklede forelegg for manglende eller feil bruk av verneutstyr i forbindelse med fjorårets skolestart. 85 førerkort gikk fløyten på grunn av for høy hastighet, mens seks promillekjørere fikk førerkortene sine inndratt. I en del av tilfellene satt det skolebarn som foreldrene skulle levere til første time.

En bjørnetjeneste Trygg Trafikks direktør, Leif Agnar Ellevset, mener mange foreldre skaper utrygghet hos ungene ved å kjøre helt inn til skoleporten når de skal hente og bringe sine håpefulle.

— Det hadde vært en stor fordel om de heller hadde stoppet et stykke unna, og unngått å kjøre inn i de områdene hvor det er flest barn, sier Ellevset.

Det er om lag 50.000 førsteklassinger som er på tur til skolen i disse dager. En stor del er ikke fylt seks år enda.

— Skoleveien utgjør en helt ny trafikksituasjon for disse. Ungene kan plutselig finne på noe uventet, sier Ellevset til NTB:

Glemmer alt Han er glad for at trafikksikkerhet får så stor oppmerksom i forbindelse med skolestart, men minner samtidig om at 80 prosent av trafikkulykkene der barn er innblandet, skjer i nærområdet, ikke på tur til eller fra skolen.

— Når ungene kommer hjem, kaster fra seg skolesekken og legger ut på sykkel forsvinner konsentrasjonen ofte. Da kan de plutselig svinge rett ut i veien uten å se seg for. Det er derfor svært viktig at bilførerne som kjører i bområder er veldig på vakt, sier Ellevset.