I retten skal også to alkoholeksperter gi sine vurderinger av Holands alkoholforbruk forut for at han ble pågrepet 2. september i år, like ved bilen han hadde kjørt i grøfta.

Professor Per Trygve Normann ved Nasjonalt folkehelseinstitutt er rettens oppnevnte sakkyndige. I tillegg har Holand engasjert den svenske alkoholforskeren Wayne Jones som har gjort studier på forbrenning av alkohol.

– Jeg bruker de samme metodene som Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Forskjellen er at jeg har en annen vurdering av hvordan stoffet etylglukurunid virker inn i forbrenningsprosessen, sier Jones til NTB.

Det er første gang denne metoden presenteres for en norsk rett.