• Vi vil gå gjennom all ny informasjon og vurderer om det er grunnlag for at Fathia Ahmed Omar kan komme tilbake til Norge og avslutte påbegynt behandling, sier Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda.

— Jeg skjønner om folk reagerer på en reportasje som dette. Informasjonen om denne kvinnens helseskade og behandling er informasjon som vi ikke hadde fått da vi tok avgjørelsen, sier UNE-direktøren til Aftenposten.no.

Reagerer

I forrige uke ble 25 år gamle Fathia Ahmed Omar kastet ut av landet sammen med sin seks år gamle sønn. Den somaliske kvinnen var da under behandling for fysiske og psykiske skader. På bakgrunn av Dublin-avtalen, ble kvinnen returnert til Italia, som var første Schengen-land.

Nå lever hun på gaten sammen med sønnen sin. Aftenposten traff kvinnen tidligere denne uken, og det har vært en storm av leserreaksjoner etter at Omars historie ble kjent fredag.

Direktør i Utlendingsnemda (UNE), Terje Sjeggestad, er en av de som reagerer på hennes historie.

- Har ikke hatt info

  • UNE er avhengig av at klager, eller deres advokat, kommer frem med relevant helseinformasjon. Det ser ikke ut som det er tilfelle i denne saken, noe advokaten også bekrefter, sier Sjeggestad til Aftenposten.no.

— Vi har ikke hatt den informasjonen om hennes helsetilstand.

Ekspress

Etter at saken ble kjent har Utlendingsnemda arbeidet på spreng for å hente inn relevant informasjon i saken til Fathia Ahmed Omar, og en ekspressbehandling står for tur.

— Vi vil raskt og umiddelbart vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i vedtaket, sier Sjeggestad som understreker at beslutningen om utvisning er truffet uten at de kjente til den helseinformasjonen som kommer frem i Aftenposten i dag.

Vurderer retur

— Det betyr at vi vil vurdere om det er grunnlag for å la henne komme tilbake til Norge for å fortsette påbegynt behandling.

Sjeggestad vil ikke si noe om når de kan ha en ny beslutning klar, men UNEs beslutningstakere vil gjøre det så raskt, og umiddelbart, som mulig.