UHO hadde ekstraordinært styremøte fredag ettermiddag, hvor Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland redegjorde for saken. Hun var helt uforberedt da hun fikk beskjed om regjeringens vedtak klokken 9.30 fredag morgen.

— Vedtaket om å overføre forhandlingsansvaret fra staten til kommunene har store konsekvenser for lærernes lønns- og arbeidsvilkår, og skjer en og en halv uke etter at vi har inngått et inntektspolitisk samarbeid. At man gjør dette uten dialog med organisasjonene, betyr at regjeringen bryter det grunnlaget vi har inngått en avtale på, sier hun til NTB.

— Regjeringen var klar over at en overføring av forhandlingsansvaret ville vanskeliggjøre et inntektspolitisk samarbeid fra vår side. Det sa jeg til statsråd Victor Norman da Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at kommunene skal være lærernes forhandlingsmotpart. Jeg fikk ingen signaler om at regjeringen tenkte i de baner, sier leder av UHO Anders Folkestad.

(NTB)