Kan få opphold

I noen av sakene tilsier anførslene at disse personene kan få opphold selv om de kommer fra land som UDI vanligvis returnerer asylsøkere til. UDI vil også på nytt gjennomgå og få verifisert dokumentene i sakene.

UDI begynner å innkalle til tilleggsintervjuene allerede tirsdag, og Paz håper at de første intervjuene kan starte i slutten av uka.

— Det vil nok ta noen få uker før alle intervjuene er gjennomført, opplyser Paz.

Årsaken er at de personene det gjelder bor på forskjellige steder i landet.

Ikke fattet vedtak

Statusen på de 38 sakene som det nå skal innkalles til tilleggsintervjuer i, er noe blandet.

— Det er noen som er ferdig behandlet, men det er også noen der asylsøkerne har vært til intervju, men hvor vedtak ennå ikke er fattet, avslutter Paz.

Bakgrunnen for at UDI har gjennomgått sakene på nytt, er TV2-innslaget der den tidligere UDI-ansatte advokatfullmektigen Terje Tune ble filmet med skjult kamera i ferd med å fabrikkere en troverdig bakgrunnshistorie for en russisk asylsøker. Tune ble senere anmeldt til politiet av UDI

Tune forlot UDI i 1999 etter å ha blitt etterforsket for brudd på tjenestemannsloven.

(NTB)