– Jeg er ganske sjokkert og forbannet, sier Erna Solberg til VG som har bakgrunnsmateriale for UDIs beslutning.

– Det er utrolig vanskelig å være statsråd med fullt ansvar, når vedtak motarbeides, sier Solberg videre.

Bedt om redegjørelse

Arbeids— og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen har bedt UDI om en redegjørelse i saken.

– UDI har i et svarbrev og i møte med meg tatt selvkritikk. Direktøren varsler gjennomgang av interne rutiner, styrking av internkontrollen samt innsyn og større åpenhet knyttet til UDIs utøvelse av praksis. Jeg er tilfreds med hennes redegjørelse, uttaler Hanssen i en pressemelding.

Midlertidig opphold

Bakgrunnen for hele saken var at det siden 2004 hadde pågått et offentlig ordskifte om hva myndighetene skulle gjøre med grupper av irakiske kurdere som hadde oppholdt seg i Norge i noen år, med såkalt midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening (MUF).

I januar i fjor bestemte regjeringen at de som tilhørte denne gruppen og hadde fast arbeid, ikke var kriminelle, hadde kjent identitet og kunne forsørge familien, skulle få ordinær arbeidstillatelse.