Rapporter UDI mottar fra politiet viser at under 1 prosent av de 16.000 asylsøkerne i norske mottak begår kriminelle handlinger. Det står i skarp kontrast til virkelighetsbeskrivelsen i mediene, mener sjefen i Utlendingsdirektoratet.

Han etterlyser en mer edruelig debatt, melder P4.

— Drømmescenarioet mitt er at utlendingsfeltet blir normalisert og at vi kan få en saklig debatt der folk kan alle begreper. Nå opplever jeg at deler av debatten er fullstendig ute av alle proporsjoner, sier Nordby.

Han mener debatten blir preget av en tilfeldig blanding av begreper som "utlending" eller person med "utenlandsk opprinnelse". Nordby synes fokus bør være på årsaker og tiltak.

(NTB)