— Dette har vi sett spesielt på siden i sommer. Vi er opptatt av at denne gruppen er ønsket i det norske forskningsmiljøet. Det vi konkret vil gjøre, er å lage prosedyrer for å plukke ut forskerne slik at vi kan få dem raskt gjennom, sier Sjøholt.

Han er enig i at fire og fem måneder ventetid er altfor lenge.

I 2002 trådte det i kraft et enklere regelverk for behandling av søknader om arbeidstillatelse for såkalte spesialister. Formålet var å gjøre det enklere å rekruttere kompetanse fra utlandet. I reglementet til UDI står det at en spesialist med høyere utdannelse som har arbeidstilbud i Norge, må regne med å vente to-tre måneder på at saken skal bli behandlet.