UDIs personalavdeling hadde en samtale med rådgiveren fredag, og beslutningen om suspensjon bygger på denne samtalen og politiets vurdering og konklusjon i saken.

Den 40 år gamle rådgiveren ble tirsdag ilagt et forelegg på 15.000 kroner for brudd på utlendingsloven. Han skal ha hyret inn to asylsøkere og en utenlandsk Schengen-borger uten arbeidstillatelse til å arbeide svart i sin egen hage. De tre skal ikke ha hatt arbeidstillatelse.

Utlendingsdirektoratet ser meget alvorlig på påstandene som er fremsatt i denne saken, og besluttet fredag å suspendere rådgiveren med øyeblikkelig virkning.

I en pressemelding understreker UDI at arbeidsgiver kan beslutte suspensjon i henhold til Tjenestemannsloven når det er grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i atferd som kan føre til avskjed.

— UDI vil nå avvente en ytterligere klargjøring av de faktiske forhold for eventuelt ytterligere reaksjon. Suspensjonen vil bli vurdert fortløpende i lys av eventuelle nye opplysninger som kommer i denne saken, heter det i pressemeldingen.

(NTB)