Visumplikten for rumenere som ønsker å dra til Norge og de andre landene i Schengen-samarbeidet blir opphevet 1. januar 2002.

I vår var det bulgarerne som fikk fjernet visumplikten. Det førte til en strøm av asylsøkere til Norge, noe Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke ønsker noen reprise på. Denne gangen skal UDI være bedre forberedt dersom store grupper asylsøkere krysser Norges grenser.

— Vi ønsker rumenere velkommen til Norge på besøk, men ønsker å gi et signal om at det er vanskelig å få asyl i Norge, sier informasjonssjef Frode Forfang i UDI til NTB.

Forfang sier at UDI planlegger egne mottak for rumenske asylsøkere i det sentrale østlandsområdet. Det vil også bli satt inn store ressurser på å få ferdigbehandlet asylsøknadene kun få dager etter ankomst til landet. I tillegg planlegger UDI en informasjonskampanje som skal kunne iverksettes i Romania på kort varsel, dersom et stort antall rumenere setter kursen mot Norge.

(NTB)