UDI har gjennomgått 114 saker som Terje Tune har hatt befatning som advokatfullmektig.

— Vi har sett individuelt på de anførslene som har vært i disse 114 sakene, og i 38 av disse kommer vi til å innkalle til et tilleggsintervju, opplyser fungerende informasjonssjef i UDI, Menahem Paz, til NTB.

I noen av disse sakene vil UDI også på nytt gjennomgå og få verifisert dokumentene.

UDI begynner å innkalle til tilleggsintervjuene allerede tirsdag, og Paz håper at de første intervjuene kan starte i slutten av uken.

— Det vil nok ta noen få uker før alle intervjuene er gjennomført, opplyser Paz.

(NTB)