Professor Hans Petter Graver er oppnevnt som leder av granskningskommisjonen i forbindelse med den uoversiktlig situasjonen i UDI, og UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen har bedt om permisjon med umiddelbar virkning og fram til 15. mai da UDI-granskingens første del skal være ferdig.

Hans Petter Graver er jusprofessor. Bjørn Solbakken, sorenskriver i Haugesund, og Inger Johanne Sundby, seniorrådgiver i Oslo, skal også delta i kommisjonen som skal granske hva som skjedde i UDI i forbindelse med at 182 kurdere fra Nord-Irak fikk oppholdstillatelse i Norge.

Ida Børresen skal fungere som UDI-sjef mens Ramin-Osmundsen har permisjon.