Utlendingsdirektoratet (UDI) anmelder Norsk helsepersonell for å ha latt 24 ukrainere jobbe for luselønn uten lovlig opphold på norsk jord.

I januar ble Norsk helsepersonell (NH) anmeldt av LO for å ha gitt de 24 ukrainerne 100 kroner dagen for heltidsarbeid i fire kommuner på Vestlandet.

Nå har UDI fulgt opp med å anmelde NH for ulovlig å ha leid ut ukrainsk helsepersonell uten arbeidstillatelse.

– Saken er graverende

UDI mener NH har brutt norsk lov og ser alvorlig på saken.

– Saken er graverende. Ikke bare på grunn av sitt omfang, men også sett på bakgrunn av de lønns— og arbeidsforholdene som de 24 ukrainske helsearbeiderne har jobbet under, sier UDIs direktør for oppholdsavdelingen, Karl Erik Sjøholt, til Dagsavisen.

Ifølge UDI har NH leid ut de 24 ukrainerne til fire vestlandskommuner uten noen form for godkjenning.

Helsearbeiderne manglet autorisasjon for å jobbe som helsepersonell i Norge, og var ansatt uten arbeidstillatelse. De hadde kun ordinært turistvisum, og de måtte betale 1000 dollar hver for å få lov til å komme til Norge.

– Ført bak lyset

Norsk helsepersonell ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat Joakim Ronold representerer elleve av de 24 ukrainerne. Han mener de elleve er blitt ført bak lyset av NH og at de ikke kan lastes for å ha jobbet ulovlig i Norge. Han hevder NH har krevd de elleve for 20.000 kroner hver for å ha brutt kontrakten med selskapet.

Politiet i Haugesund avslutter nå arbeidet med avhørene av Ronolds elleve klienter, og resultatet fra avhørene sendes til UDI som skal avgjøre om ukrainerne skal få hjelp til opphold, juridisk bistand, bolig og helsehjelp.