Tallene kommer fram i et internt notat som er unntatt offentlighet. I notatet slår UDI fast at 64 prosent av de antatt 5.500 asylsøkerne i år og 56 prosent av de 5.000 søkerne neste år, kan regne med å få bli permanent i Norge, skriver Dagbladet.

I fjor fikk 45 prosent av søkerne positivt svar på søknadene. Årsaken til at UDI regner med å gi opphold til en større prosentandel enn tidligere, er at flere av dem som søker asyl nå er reelle søkere.

I realiteten blir antall asylsøknader i år og neste år kraftig redusert.

– Det er færre som åpenbart har grunnløse asylsøknader nå, enn hva som har vært virkeligheten tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Agnar Kaarbø i UDI.

Han opplyser at mellom 80 og 90 prosent av asylsøkerne kommer til Norge uten identifikasjonspapirer.

Tall fra UDI viser at det i fjor var flest personer fra Somalia og Eritrea, samt statsløse personer, som fikk asyl i Norge. Disse tre gruppene utgjorde 39 prosent av alle som fikk asyl. Samtidig fikk to av tre kvinner som søkte asyl i Norge, opphold i fjor. Blant mennene fikk én av tre asyl.

Rundt 365.000 personer av utenlandsk opprinnelse har i dag permanent oppholdstillatelse i Norge.