• Statlige bygg er ingen teaterscene, sier UD. Derfor fikk ikke Forsvaret lov til å markere unionsoppløsningen med å heise og fire sildesalaten på samme måte som i 1905.

Statlige bygg skal ha statlig flagg. Punktum. Derfor ble ikke Forsvarets hundreårsmarkering ved de ulike festningene sist torsdag helt slik arbeidskomiteen hadde tenkt.

«Flagget ble heist til salutt i 1905, og kommandantene på de enkelte festningene vil gjenskape seremonien så trofast som mulig. Det vil være senking av «sildesalaten», som unionsflagget ble kalt, og Forsvarets musikk vil stå for den musikalske rammen.»

Dette fant BT på Forsvarets egne nettsider. Artikkelen er hentet fra oktober i fjor. Men markeringen ble ikke helt slik. Major Harald Gåsø ved Bergenhus festning forteller hva som skjedde:

— Jeg har vært med i en komité som har jobbet med hundreårsmarkeringen siden i fjor høst.

Planen var å heise sildesalaten klokken 08.00, fire den etter to timer, og så heise det norske flagget klokken 10, på sekundet hundre år etter unionsoppløsningen.

Så kom det melding fra prosjektledelsen om at UD hadde uttalt at det ikke var aktuelt å heise sildesalaten i festningsflaggstengene. Da bestemte vi oss for å bruke noen midlertidige flaggstenger. Men rundt påske fikk vi melding om at vi ikke fikk lov til det heller, sier Gåsø.

— Min personlige oppfatning er at markeringen vi hadde planlagt hadde vært stilig og tett opp til det som hendte i 1905, sier Gåsø.

Svaret på den manglende sildesalaten ligger hos UD i Oslo.

— En person i Forsvarets overkommando tok kontakt og spurte hvordan UD så på bruk av unionsflagget i en slik sammenheng. Saken har vært helt til utenriksministeren, og svaret vårt er at unionsflagget ikke skal benyttes ved statlige bygninger, sier rådgiver i UD Sven Bjerkem.

— Men dette var jo for å symbolisere en historisk hendelse?

— Statlige bygninger er ikke en teaterscene, og skal kun ha statlige flagg. Men dette hindrer ikke at flagget kan brukes i andre sammenhenger på privat område, sier Bjerkem.