Eltervåg, som leder midtøstenseksjonen i UD, hadde lørdag et møte med den palestinske flyktningministeren Atef Ibrahim Adwan.

– Bruken av terror kan ikke under noen omstendigheter aksepteres, sa Eltervåg, som påpekte at Norge ikke aksepterer den palestinske regjeringens uttalelser etter angrepet i Tel Aviv 17. april.

Eltervåg understreket at Norge respekterer utfallet av det demokratiske palestinske valget. Samtidig la han vekt på at de valgte palestinske myndigheter må rette seg etter de krav som Midt-Østen-kvartetten, (USA, EU, FN og Russland) har fremsatt om at regjeringen skal fordømme voldshandlinger, anerkjenne staten Israel, og akseptere tidligere inngåtte avtaler.

– Norge gjør det klart at hvis vi skal fortsette utviklingssamarbeidet med den nye palestinske regjeringen, må disse tre forutsetningene være til stede, sa Eltervåg. Dette er også de kravene det internasjonale samfunnet har lagt til grunn for samarbeid og økonomisk hjelp.

Under møtet med flyktningminister Atef Ibrahim Adwan sa Eltervåg at Norge også forventer at Israel aksepterer inngått avtaler, viktige FN-resolusjoner og krav fra det internasjonale samfunn