Sidene inneholder fakta— og reiseinformasjon om andre land, samt offisielle reiseråd for de land eller områder der UD har utstedt slike.

Landsidene inneholder også generelle tips og råd til reisende. Disse tipsene kan lette planleggingen av turen, og bidra til å gjøre oppholdet i utlandet til en positiv opplevelse, mener UD.

– Nordmenn reiser mer enn noen gang, og etterspørselen etter pålitelig og oppdatert informasjon om andre land er stor. Utenrikstjenesten kan gi omfattende og god informasjon om situasjonen i enkeltland. Jeg håper at de nye landsidene kan møte publikums behov, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Han understreker likevel at det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere om et reisemål er forsvarlig, og det er også den enkelte som må ta de nødvendige forholdsregler.