Utenriksdepartementet (UD) ga høsten 2009 tillatelse til eksport av et norskutviklet dataprogram til Gaddafis militære styrker.

Programvaren var en del av et britisk kommunikasjonssystem som skulle eksporteres fra Storbritannia av General Dynamics UK.

Men det var ikke hvilken som helst del av den libyske hæren som skulle effektiviseres med norsk hjelp.

Fryktet elitebrigade

Hæravdelingen som skulle oppgraderes var Gaddafis mest betrodde og lojale menn, den såkalte 32. Brigade.

Det viser dokumenter som ble funnet av Reuters i en bunkers i utkanten av Tripoli, etter at opprørerne tok kontroll over hovedstaden i august.

Gaddafis 32. Brigade blir regnet for å ha vært Gaddafis spydspiss både i angrepene på sin egen befolkning, og i krigen mot opprørerne.

Elitebrigaden kalles ofte Khamis-brigaden, etter lederen, Gaddafis yngste sønn Khamis Gaddafi.

Ifølge Reuters var Khamis-brigaden direkte involvert da opprøret ble forsøkt slått ned i Misrata og Tripoli, hvor tusener ble drept.

General Dynamics UK har fått skarp kritikk i britiske medier for eksporten av militært materiell til Gaddafis regime.

Peter Bouckaert ved Human Rights Watch sier til nyhetsbyrået at brigadens militære styrke delvis kan tilskrives innkjøp fra vestlige land.

— Disse elitebrigadene hadde tilgang til de mest moderne våpen. Jeg tror lærdommen her er at hvis du skal selge våpen til en diktator, så vil det på et tidspunkt bli svært pinlig, sier han til Reuters.

Luftvern skulle oppgraderes

Dokumentene som ble funnet i Tripoli viser en detaljert leveringsplan for kommunikasjonssystemet som skulle installeres i elitebrigadens militære kjøretøyer.

Blant kjøretøyene som skulle oppgraderes med nytt kommunikasjonsutstyr er flere typer stridsvogner som kan brukes mot angripende luftvåpen, og altså en del av Gaddafis luftvern.

Disse stridsvognene skulle etter planen oppgraderes med det nye kommunikasjonssystemet under én måned før norske F-16 fly startet å bombe Gaddafis militære som en del av NATOs operasjon «Unified Protector».

Opprør kom midt i leveranse

I et brev signert en prosjektleder ved General Dynamics UK går det frem at oppgraderingen av Khamis-brigadens kommunikasjonssystem var planlagt ferdigstilt den 1. april i år.

Brevet er datert 25. januar i år. Nøyaktig én måned senere innkalte EU, NATO og FNs sikkerhetsråd til krisemøte for å drøfte situasjonen i Libya. Bakgrunnen var stadig flere rapporter om militære angrep på sivilbefolkningen og et opprør som rykket stadig nærmere Tripoli.

Angrepene på sivilbefolkningen førte til at FNs sikkerhetsråd ga NATO mandat til å bombe Gaddafis militære i operasjonen kalt «Unified Protector».

General Dynamics UK hevder at oppgraderingen av elitestyrkens kommunikasjonssystem ikke rakk å bli gjennomført før opprøret i landet og NATOs bombeangrep mot Gaddafis militære startet.

- Ansvarsløst

Midtøsten-forsker Kjetil Selvik mener norske myndigheter har et ansvar for å sørge for at norsk eksport ikke brukes til krenke menneskerettighetene.

— Dersom norske myndigheter visste at Khamis-brigaden var sluttbrukeren for militært materiell, synes jeg det var ansvarsløst å tillate eksport av det. Denne brigaden er godt kjent for notorisk å bryte menneskerettighetene, sier Selvik.

Han peker samtidig på at det i 2009 var et politisk klima preget av samarbeid mellom Libya og Vesten.

— Gaddafi gjorde helomvending i sin politikk overfor Vesten i 2003. Han avviklet sitt program for masseødeleggelsesvåpen og utbetalte store erstatningssummer til de etterlatte etter Lockerbie-bomben. Gadafi betalte seg slik inn i «det gode selskap». Men selv om forholdet til Vesten ble bedre, ble ikke menneskerettighetssituasjonen innad i landet merkbart bedre, sier Selvik, som er førsteamanuensis i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.

UD visste hvor programmet skulle

Utenriksdepartementet bekrefter overfor Aftenposten.no at de på forhånd visste hvor programvaren skulle.

— Vi var kjent med at det var en elitebrigade, men det avgjørende ved eksport av forsvarsmateriell er at det er forsvarsmakten som står som sluttbruker av materiellet, skriver kommunikasjonssjef i UD Bjørn Jahnsen i en e-post.

På spørsmål om UD tar selvkritikk, skriver Jahnsen:

— Denne eksportlisensen ble gitt i henhold til gjeldende regelverk, og tok utgangspunkt i situasjonen slik den var i 2009. Etter urolighetene i området i 2011, tok UD initiativ til å gjennomgå status når det gjaldt eksporten til mottakerland i Midtøsten og Nord-Afrika. Gjennomgangen viste at det er ført en restriktiv praksis overfor disse landene fra norsk side.

UD viser videre til utenriksministerens skriftlige svar til Venstres Tine Skei Grande (les hele redegjørelsen her).

Avdelingsdirektør ved seksjon for eksportkontroll i UD, Jan Bugge-Mahrt ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at opplysningene er underlagt taushetsplikt.

Programvare skulle brukes taktisk

Den norske programvaren som ble gitt eksportlisens i 2009 er utviklet av det norske selskapet Teleplan Globe, i utgangspunktet ment for det norske forsvaret.

Ifølge selskapet skal programvaren brukes taktisk fra en kommandosentral. Det kan, «i en planleggingsfase, gi operatøren et bilde av hvor det er best dekning for radiokommunikasjon». Teleplan Globe opplyser at de ikke ser på programvaren som militær teknologi i seg selv.

Av UD ble det likevel klassifisert som eksportlisenspliktig militært materiell.

— Vi var veldig skeptisk da vi først fikk henvendelsen fra General Dynamics UK. Vi er alltid skeptisk til å levere lisenspliktige produkter til land utenfor NATO, sier salgs- og markedsdirektør i Teleplan Globe Egil Andresen.

Norsk selskap tar selvkritikk

Også Andresen peker på et vennligere politisk klima mellom Libya og Vesten - men vil ikke bruke det som unnskylding.

— På denne tiden var en rekke europeiske statsledere på offisielt besøk i Libya, og det var et annet politisk klima. Det bidro til å gi legitimitet til Gadafis regime. Samtidig vil vi ikke dekke oss bak dette. Vi burde ha gjort bedre etterretning når det gjelder hvem som til slutt ville bruke vår programvare, sier Andresen.

Markedsdirektøren sier han selv ikke visste at teknologien ville ende opp hos Gaddafis elitebrigade.

Selskapet vil nå skjerpe inn rutinene.

— Denne saken er svært beklagelig, og vi tar selvkritikk. For oss vil denne saken bli en viktig referanse i fremtidige vurderinger, sier Andresen.

BEVISET: Dette brevet ble sendt fra General Dynamics UKs prosjektleder Simon Kirkham til det libyske militæret den 25. januar. Av brevet går det frem at kommunikasjonssystemet skulle leveres til Gadafis mest fryktede hæravdeling, og være ferdigstilt den 1. april. FOTO: REUTERS