I siste runde av en brevveksling med Europarådets generalsekretær Terry Davies sier Støre at undersøkelsene av de påståtte fangetransportene via norsk territorium er avsluttet. Brevet ble sendt 7. april, fredag før palmehelgen.

– Vi har ingen grunn til å tro at norsk territorium er blitt brukt i forbindelse med frihetsberøvelse i strid med Norges forpliktelser overfor den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Støre i sitt siste svarbrev til Davies.

Han legger til at så vidt UD har brakt på det rene, har ingen norske tjenestemenn, verken ved aktiv handling eller unnlatelse, vært involvert i noen form for frihetsberøvelse etter transport av personer som er fratatt denne friheten.

Europarådet sendte i november i fjor ut spørreskjemaer til 46 land etter rykter om at CIA i all hemmelighet hadde landet på flere flyplasser i Europa på vei fra Afghanistan til Guantanamo-basen på Cuba med terrormistenkte om bord. Davis var ikke fornøyd med de første svarene fra UD og ba 7. mars om utfyllende opplysninger. Svarfrist ble satt til 7. april.