– Å sende mange norske soldater blir neppe aktuelt, sa Johansen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han mener det kan være aktuelt å sende personell med spisskompetanse, for eksempel folk med bakgrunn fra mangeårig norsk UNIFIL-deltakelse i Libanon. I tillegg kan det være aktuelt å sende personell innen sanitet, logistikk, samt stabsoffiserer.

Men den eventuelle norske Libanon-troppen blir liten. Årsaken er det norske engasjementet i ISAF-styrken i Afghanistan, samt ønsket om å sende nordmenn til Sør-Sudan.

– Vi er vel litt «overstretched» allerede, sier underdirektør Ola Kaldager i Forsvarsdepartementet.